logo

Основна мета предмета «Фізична культура» – ознайомлення учнів з основними формами професійної діяльності фахівців фізичного виховання (вчителя фізичної культури, тренера або інструктора з виду спорту), оволодіння ними первинними методами і формами педагогічної діяльності, формування фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я старшокласників, фізичної культури особистості,

оволодіння знаннями з основ теорії і методики фізичного виховання, вміннями та навичками самостійних і групових занять фізкультурно-спортивної й оздоровчо-корегувальної спрямованості, а також забезпечення можливостей для рівного доступу школярів до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки з фізичного виховання.

Мета предмета реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

інтеграція базової та додаткової освіти галузі фізичної культури і спорту, цілеспрямоване опанування обраним видом рухової діяльності;

оволодіння психолого-педагогічними, анатомо-фізіологічними основами знань, гігієнічними вимогами до фізичного виховання;

формування вмінь щодо організації та проведення самостійних форм занять оздоровчо-корегувальної та спортивної спрямованості;

формування пізнавальних та творчих здібностей, щодо фізичної культури особистості;

розвиток фізичних якостей та зміцнення здоров`я;

забезпечення професійної орієнтації щодо вибору профілю подальшої освіти;

формування громадянської та патріотичної свідомості.

Внесок предмета у формування ключових компетентностей

Навчальна програма. Фізична культура. Профільний рівень. 10 -11 класи. Київ. 2017

Яндекс.Метрика

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.