logo

004Затверджено

наказом директора ЗОШ № 22

від _____________ № ____

Iнструкцiя № _____ з безпеки життєдіяльності (первинного інструктажу)

під час проведення спортивно-масових заходів.

Загальні положення.

Вiдповiдальний за проведення спортивно-масових заходів (спортивних змагань, свят, конкурсів) дотримується гiгiєнiчних норм i вимог з охорони праці, пожежної та електробезпеки.

Заступник директора i вiдповiдальний за електро i пожежну безпеку проводять інструктаж із вiдповiдальними за проведення спортивно-масового заходу, черговими вчителями, класними керівниками, класоводами, а ті, в свою чергу, з учнями про заходи пожежної безпеки i правила евакуації дітей з приміщень у разі пожежі та правила поведінки учнів у залі та на спортивному майданчику.

У примiщеннi основних спортивних споруд (спортивний зал, тренажерний зал, басейн, тир) на видному мiсцi повинні бути вивiшенi правила поведінки та техніки безпеки, план евакуації учнів на випадок пожежі або стихійного лиха.

На час проведення спортивно-масових заходів необхідно обов’язково організувати чергування членів добровільної пожежної дружини закладу, а приміщення забезпечити необхідною кiлькiстю первинних засобів пожежегасіння. Використовувати засоби пожежегасіння для господарських та інших потреб, не пов’язаних із пожежегасінням, категорично заборонено.

Приміщення, в яких проводяться спортивно-масові заходи, повинні мати не менше як два виходи назовні. Відстань від найвiддаленiшої точки підлоги до дверей евакуаційного виходу не повинна перевищувати 27 метрів. Двері, призначені для евакуації, повинні відчинятися у напрямку виходу з приміщення. Спортивне обладнання майданчиків повинно бути надійно закріплене i вiдповiдати вимогам безпеки.

Кiлькiсть місць у спортивному залі під час проведення спортивно-масових заходів та змагань треба встановлювати з розрахунку 0,7-1м на одного учня. Заповнювати зал понад установлену норму забороняється. Коридори, проходи i виходи з будівель, призначених для евакуації людей, повинні бути вільними. Двері з приміщень під час проведення спортивно масових заходів забороняється замикати на замок або запори, які важко відмикаються.

Біля кожних дверей повинен невідлучно перебувати черговий з числа педагогів або учнів старших класів.

Вимоги безпеки перед початком проведення спортивно-масових заходів:

Вiдповiдальний за проведення спортивно-масових заходів перед початком їхнього проведення повинен ретельно оглянути спортивні майданчики, приміщення, запасні виходи, особисто переконатись в їх готовності на випадок пожежі та в забезпеченні приміщення первинними засобами пожежегасіння, перевірити справність електроапаратури, задіяної на масових заходах, надiйностi спортивного обладнання.

Вимоги безпеки під час проведення спортивно-масових заходів:

Під час проведення спортивно-масових заходів, повинні невідлучно знаходитись класний керівник чи класовод. Вони зобов’язані стежити за точним виконанням техніки безпеки під час проведення заходів. Необхідна також обов’язкова присутність медичного працівника для надання у разі потреби першої медичної допомоги.

Вимоги безпеки після закінчення спортивно-масових заходів:

Вимкнути з електромережі електроапаратуру, класоводи i класні керівники організовано виводять школярів із приміщень. Вимкнути освітлення i замкнути приміщення на ключ.

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

У разі пожежі керівник заходу зобов’язаний:

а) негайно повідомити про пожежу у службу з надзвичайних ситуацій за телефоном 101, дати сигнал тривоги для місцевої добровільної пожежної частини;

б) вжити всіх можливих заходів щодо евакуації з приміщень дітей (дітей молодшого віку евакуювати в першу чергу). Евакуацію дітей треба починати із приміщень, яким загрожує небезпека її поширення;

в) направити евакуйованих дітей у безпечне місце (будівлю);

г) негайно погасити пожежу своїми силами й наявними в установи засобами пожежегасіння;

д) для зустрiчi викликаної пожежної частини або дружини треба виділити особу, яка повинна чітко проінформувати начальника частини, що прибула, про те, чи всі діти евакуйовані з будiвлi, яка горить або задимлена, i в яких приміщеннях ще є люди.

У разі необхiдностi надати першу медичну допомогу потерпілим i викликати швидку медичну допомогу за телефоном – 103.

Розроблено: вчитель фізичної культури: ______________________________________

 Погоджено: спеціаліст з охорони праці: _______________________________________

Яндекс.Метрика

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.