logo

programaНавчальна дисципліна  «Фізична культура» – самостійна галузь діяльності у соціокультурному просторі й викладається у загальноосвітніх навчальних закладах як окремий предмет.

Інваріантна частина Типових навчальних планів, до якої входить навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні, і є однаковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності.

Основна мета предмета «Фізична культура» –  набуття учнями досвіду діяльності: навчально-пізнавальної, практичної, соціальної; формування в учнів стійкої мотивації і потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я, фізичного розвитку та  фізичної підготовленості, комплексного розвитку природних здібностей та моральних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета предмету «Фізична культура» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій,  використання їх в повсякденній та ігровій діяльності;

розширення функціональних можливостей систем організму шляхом цілеспрямованого розвитку основних фізичних якостей і природних здібностей; збереження та зміцнення здоров’я школярів;

формування загальних уявлень про: фізичну культуру, її значення в житті людини, збереженні та зміцненні здоров’я, фізичного розвитку;  історію та сьогодення Олімпійських ігор та олімпійського руху; забезпечення оптимального для кожного учня рівня фізичної підготовленості;

формування інтересу до використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку;

реалізація комунікативної функції фізичного виховання;

формування морально-вольових якостей та позитивного відношення до оточуючої дійсності.

«Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» ( авт. Круцевич Т.Ю. та ін., 2011р.)

Яндекс.Метрика

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.