logo

Спортивная гимнастика

004Затверджено

наказом директора ЗОШ № 22

від _____________ № ____

Iнструкцiя № _____ з безпеки життєдіяльності (первинного інструктажу) для учнів

під час занять гімнастикою.

1. Загальні положення.

1.1 Зал повинен бути підготовленим до уроку вiдповiдно до завдань, вимог навчальної програми, добре провітреним.

1.2. Займатись на гімнастичних приладах дозволяється лише в присутності вчителя. Під час розучування i виконання найскладніших гімнастичних вправ на гімнастичних приладах необхідно застосовувати вiдповiдно методи i способи страхування залежно від підготовки учнів, висоти знарядь. Дотримуватись принципів доступності i послідовності у навчанні.

1.3. Усі спортивні прилади та обладнання, в закритих або відкритих місцях проведення занять, повинні бути цілком справними i надійно закріпленими.

1.4. Надiйнiсть встановлення й результати випробувань інвентарю i обладнання мають бути зафiксованi в спеціальному журналі.

1.5. Гiмнастичнi прилади не повинні мати у складальних одиницях i з’єднаннях люфтів, коливань, прогинів. Жердини брусів треба ремонтувати по всій довжині. Якщо виявиться тріщина, жердину необхідно замінити.

1.6. Гриф перекладини перед виконанням вправ i після їхнього закінчення необхідно протирати сухою ганчіркою i зачищати шкуркою.

1.7. Пластини для кріплення гаків розтяжок повинні бути щільно пригвинченими до підлоги i зрiвнянi у рівень з підлогою.

1.8. Колода гімнастична не повинна мати тріщин i задирок на брусі, помітного викривлення.

1.9. Обладнання необхідно розміщувати так, щоб навколо кожного гімнастичного снаряда була безпечна зона.

1.10. Не виконувати вправ на знаряддях із вологими долонями, якщо на них с свiжi мозолі, а також на забруднених знаряддях.

1.11. Не переносити i не перевозити важких гімнастичних знарядь без використання спеціальних вiзкiв i пристроїв.

1.12. Проводити заняття із застосуванням несправного обладнання або спортінвентарю, без спортивного одягу забороняється.

2. Вимоги безпеки перед початком занять.

2.1. Перевірити надійність кріплення гімнастичних знарядь, міцність розтяжок та ланцюгів, кріплення канатів, жердин, гімнастичних стінок тощо.

2.2. Провести інструктаж з б/ж, перевірити наявність і відповідність спортивної форми в учнів.

2.3. До початку занять з фізичної культури і спорту учні за потреби мають повідомити вчителя або фахівця з фізичної культури і спорту: про наявність документа про тимчасове звільнення від занять після хвороби; про погане самопочуття.

3. Вимоги безпеки під час проведення занять.

3.1. Пояснити i показати техніку виконання вправ, правильність вибору місця для страхування. Врахувати iндивiдуальнi особливості учнів під час iндивiдуального чи групового страхування.

3.2. Стежити за дотриманням учнями вимог техніки безпеки під час виконання гімнастичних вправ, дисципліни i порядку на уроці: не штовхатись, не вибігати різко на майданчик, не переходити доріжки для розгону тощо.

3.3. Вибирати правильні способи i прийоми страхування та допомоги, враховуючи характер вправ, рівень фізичної і технічної пiдготовленостi учня.

3.4. Гімнастичні мати повинні бути укладені впритул навколо гімнастичного знаряддя так, щоб вони перекривали площу гімнастичного зіскоку або передбачуваного зриву й падіння.

3.5. Під час занять у гімнастичному залі треба використовувати магнезію або каніфоль, які зберігаються у спеціальних укладках або ящиках, що виключають розпилювання.

3.6. Під час виконання учнями гімнастичних вправ поточним способом (один за одним) слід дотримуватися необхідних часових інтервалів, які визначає вчитель з фізичної культури і спорту.

3.7. Виконуючи стрибки i зіскоки зі спортивних знарядь, приземлятися м’яко, на носки, пружинясто присідаючи. Не виконувати без страхування складні елементи i вправи. Пам’ятайте, що під час виконання вправ на гімнастичних знаряддях безпека багато в чому залежить від їхньої справності.

3.8.  Висовувати ніжки в стрибкових снарядах по черзі з кожного боку, піднявши снаряд.

3.9. Під час занять на паралельних брусах ширину жердин установлювати залежно від індивідуальних даних учня. Ширина повинна приблизно дорівнювати довжині передпліччя.

3.10. Змінюючи висоту брусів, обидва кінці жердини піднімати одночасно і триматись за жердину, а не за її металеву опору.    Щоразу перед виконанням вправи перевіряти, чи закрiпленi стопорні гвинти.

4. Вимоги безпеки після закінчення занять.

4.1. Перевірити самопочуття учнів. Прибрати спортивні прилади.

4.2. Вивести організовано дітей зі спортивного залу, провітрити приміщення.

4.3. Після занять ретельно вимити руки з милом. Якщо з’явилась біль у руках, почервоніння шкіри або натерті місця (водяні пухирі) на долонях, звернутися за порадою й допомогою до вчителя, лікаря, медичної сестри.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. У разі отримання травми, погіршення самопочуття негайно повідомити вчителя.

5.2. Надати потерпілому першу медичну допомогу, повідомити шкільного лікаря (медсестру), а у разі необхiдностi викликати швидку медичну допомогу за телефоном – 103.

5.3. У випадку пожежі — викликати службу з надзвичайних ситуацій за телефоном – 101.

Інструкцію розроблено на підставі «Правил безпеки підчас проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах», затверджених наказом МОН від 01.06.2010 N 521.

Розроблено: вчитель фізичної культури: _______________________________________________

Погоджено: спеціаліст з охорони праці_________________________________________________

Яндекс.Метрика

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.