logo

Дихання-важливий фізіологічний процес, який відбувається автоматич­но, рефлекторно. Разом з тим, на дихання можна впливати, регулюючи його, роблячи поверховим та спокійним, тамуючи на декотрий час тощо. Процес дихання, який здійснюється дихальними центрами нервової системи, скла­дається з трьох фаз: 1 - видих; 2 - пауза; 3 - вдих.

Ці фази безперервно пов'язані, йдуть ритмічно одна за одною. Система дихальних вправ заснована на фізіологічних особливостях дихання, спря­мована на розвиток дихального апарату (його гнучкості й еластичності, збільшення його обсягу) шляхом тренування мовленнєвого та голосово­го апарату (вимова окремих звуків, складів, слів і фраз), які узгоджені з відповідними вправами.

Нормальним вважають дихання, в якому бере участь весь дихальний апа­рат (всі відділи легенів: верхні, середні й нижні). Воно має назву змішане, або гармонійно повне.

Також є нижнє, або заспокоювальне дихання, середнє, або зміцнювальне, дихання, верхнє, або радісне, дихання. Існує також особливе ритмічне дихання. Воно виконується під час ходьби, при цьому треба йти спокійно, рівномірним кроком, розслаблено, опустивши плечі, а дихати треба рівномірно та вільно (наприклад, 2 кроки - вдих + 2 кроки - видих).

З метою успішного опанування дихальною гімнастикою необхідно дотримуватися таких правил:

1. Дихати із задоволенням, тому що позитивні емоції мають певний оздоровчий ефект.

2. Концентрувати увагу на дихальних вправах, що збільшує позитивний вплив.

3. Дихати треба повільно, це необхідно для насичення киснем організму.

4. Виконувати кожну вправу не довше, ніж вона приносить задоволення.

5. Дихати носом.

Кожна дихальна вправа складається з шістьох послідовних етапів, а саме:

1. Прийняти позу і зафіксувати її.

2. Розслабитися.

3. Зосередитися на вправі, що її виконують.

4. Зробити глибокий вдих.

5. Виконувати дихальну вправу.

6. Відпочити після вправи, змінити позу.

Основна поза під час дихальної гімнастики - стати прямо, ноги нарізно, ступні - паралельно. Знайти зручне положення голови і тулуба, руки вздовж ту­луба або ліва рука - на нижній частині живота, права - охоплює грудну клітину, приблизно на рівні ліктя (для контролю за актом дихання).

В основу методики проведення занять має бути покладено використання спеціальних дихальних вправ на фоні загальнорозвивальних фізичних вправ. Основу дихальних вправ складають вправи з тривалим та сильним видихом. Цього можна досягти вимовою голосних (ааа, ууу, ооо), шиплячих (ш, щ, ж), у поєднанні звуків (ох, ах, ух). Ці дихальні вправи доцільно про­водити в ігровій формі (звук бджоли, літака тощо). Співвідношення загаль­норозвивальних вправ та дихальних вправ -2:1.

Навантаження варто поступово збільшувати за рахунок зростання кіль­кості повторів і ускладнення вправ.

До складу комплексу вправ рекомендують вводити елементи надування гумових іграшок, м'ячів (у заключній частині заняття).

Надування іграшок та м'ячів потрібно починати з 3-4 вдихів, поступово збільшувати їх кількість на 2-3 вдихи на кожному занятті, довести до повного заповнення іграшки повітрям. При цьому необхідно контролювати, щоб дитина вдихала повітря лише носом.

Дихальна гімнастика у дошкільному та молодшому шкільному віці спрямована на вирішення завдань:

підвищення загального життєвого тонусу, загартування дитини, протидії її організму хворобам дихальної системи;

розвиток дихальної мускулатури, збільшення рухомості грудної клітини та діафрагми, поліпшення лимфо- і кровообміну в легенях;

поліпшення діяльності серцево-судинної системи та кровообігу.

Ефективність занять дихальною гімнастикою значно підвищується, якщо додатково використовують дихальні тренажери:

склянка з водою — видування повітря через трубочку (за С. Хрущовим);

гра на дудочці, сопілці (за М. Лазарєвим);

фабричні тренажери з регулюванням протидії під час вдиху-видиху (за В. Фроловим та ін.).

Частные мастера Частные Мастера-Плиточники

Ванная под ключ - https://plitochniki.com.ua

Правильное создание сайтов в Киеве https://atempl.com/r/

ПОИСК

Яндекс.Метрика

Copyright © 2023 High School Rights Reserved.