logo

ПОЗАУРОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основний документ – програма. Ми працюємо за актуальними програмами, хоч час від часу упроваджуються нові навчальні програми.

При плануванні треба передбачати, що у період з 1 вересня до 1 жовтня з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури (або до проходження медичного огляду) прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ з максимальною інтенсивністю.

Планувати уроки, на яких здаються нормативи, треба не частіше, як через два на третій, тому що кожній заліковій вправі передує спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях).

Більш менш рівномірно розподілювати навантаження упродовж семестра.

Складається сітка розподілу годин за темами на навчальний рік, де ураховуються: матеріально-технічна оснащеність навчального процесу (спортивний зал, спортивні пришкільні площадки, наявність інвентарю та інше), інтереси учнів у рамках програми.

Скласти графік розподілу проходження навчального матеріалу на семестр.

На основі графіку скласти плани-конспекти на урок або серію уроків.

Планування здійснюється поки що на перший семестр, не загадуючи заздалегідь, щоб потім менше переробляти.

Вправи ОКТ відмінили  ще навесні 2009 р.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної групи за показником навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень (низький, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах (таблиця).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Показники навчальних нормативів

Бали

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета; розрізняє та виконує відповідно до вимог лише елементи фізичних вправ

Низький

1

Середній

4

Достатній

7

Високий

10

Учень (учениця) виявляє розуміння основних положень навчального матеріалу, наводить приклади; техніка виконання фізичних вправ має незначні відхилення від встановлених вимог, які аналізуються та виправляються з допомогою вчителя

Низький

2

Середній

5

Достатній

8

Високий

11

Учень (учениця) володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета; має достатню тактичну підготовку для виконання навчальних завдань; має системні навички техніки виконання фізичних вправ, що відповідають встановленим вимогам

Низький

3

Середній

6

Достатній

9

Високий

12

На сучасному етапі, з метою формування позитивного ставлення учнів до занять фізичною культурою та підвищення рівня їх рухової активності, оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури має здійснюватися в особистісно-зорієнтованому аспекті. В основу  особистісно-зорієнтованого оцінювання покладаються: особисті досягнення школярів на протязі навчального року; активна робота учнів на уроках фізичної культури; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях всіх рівнів. На основі зазначених показників вчителям рекомендується застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Зазначені системи  корекції оцінювання мають погоджуватися  педагогічною радою школи.

Під час оцінювання  необхідно:

  1. здійснювати індивідуальний підхід, тобто створювати для учня умови, які відповідають особливостям його розвитку, рівню фізичної підготовленості, стану здоров’я;
  2. конкретизувати завдання, визначене змістом даного уроку, за яке учня буде оцінено;
  3. застосовувати індивідуальність оцінки (своєчасно інформувати учня про оцінку з коротким аналізом виконання учнем рухової дії);
  4. пропонувати учням оцінити свою роботу на уроці або роботу однокласників.

ПОШУК

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

 
Яндекс.Метрика

Copyright © 2021 High School Rights Reserved.